preklady@evasedlakova.sk   +421 910 269 550

Práca s jazykom a textom je mojou vášňou. Váš text je pre mňa rovnako dôležitý ako pre Vás. 

Preto mu venujem stopercentné nasadenie.

ANGLIČTINA, JAPONČINA, SLOVENČINA

 • Marketing, obchod, financie
  Propagačné a reklamné materiály, prezentácie, školenia
 • Právo
  Zmluvy, dodatky, stanovy
 • Film
  Titulky pre filmy na projekciu na filmové festivaly a iné videá
 • Technika
  Manuály, kvalita, výroba, stroje

Prekladanie je kreatívny proces tvorby textu, výsledkom ktorého má byť funkčný celok, vhodne prispôsobený potrebám konečného spotrebiteľa. To znamená, že je dôležité zohľadniť účel použitia textu.

Ako príklad si môžete predstaviť rozdiel medzi prekladom zmlúv, v ktorých záleží na použití každého slova a prekladom billboardu, ktorého účelom je hlavne zaujať. Preto je veľmi dôležité sa správne rozhodnúť, komu svoje texty zveríte.

Príplatok za expresné vypracovanie prekladu si neúčtujem. Za každých okolností sa budem snažiť, aby bol hotový čo najskôr.